Győztes Bárány Alapítvány

Az Alapítvány elnevezése: Győztes Bárány Alapítvány

Székhelye: 2040 Budaörs, Szőlő köz 2.

Az Alapítvány adószáma:  19355676-1-13

Az Alapítvány számlaszáma: 11707000-22235121 (OTP BANK)

Az Alapítvány nyilvántartásba vételének bejegyző végzése.

2023 márciusában jött létre a Győztes Bárány Alapítvány, hogy a 2014-ben Ózdon elindult tevékenységet, munkát és ezáltal a rászoruló gyerekeket, családokat támogassa.

Az Alapítvány fő célkitűzése: hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, valamint családjaik támogatása szociális, mentális, erkölcsi, oktatási és kulturális területen.

Az alapítvány célja a hátrányos helyzetben élő gyermekek és családjaik felkarolása, támogatása, fejlesztése, számukra testi, lelki, szellemi fejlődést célzó programok tartása, ami által egészséges felnőtté válhatnak.

Az Alapítvány elsősorban roma és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családjaik felé szolgál, hogy az Alapítvány segítségével megtalálják helyüket a társadalomban, mint értékes és egészséges egyén.

Az Alapítvány célja a folyamatos fizikai és lelki segítségnyújtás, amit egy keresztény értékeken alapuló közösség kialakításával és fenntartásával vezetünk es támogatunk. valósítunk meg.

Hiszünk a közösség erejében, hiszünk abban, hogy a közösség, mint egység, alapítványunk tevékenységével segíthet a fiataloknak.

A kuratórium elnöke: Szabó Rita Erzsébet

A kuratórium további tagjai: Bakos Rita Mária (alapító), Bakos Kristóf,

Berki Tamás, Molnár Zoltán